Skip to main content

铸造涂料

复合涂料

 

涂料耐火骨料选用复合材料,由于其耐火度高,不易被金属液润湿,同时热膨胀小、热传导率低、耐金属液冲蚀能力强,浇注后铸件具有很好的剥离性,可有效提升铸件表面质量。

特性

 
  • 涂料耐火度高
  • 良好的触变性和悬浮性
  • 涂料涂刷顺滑,刷痕浅

相关产品

 

 

 

 

 

 

      

 

联系方式                                                                          

技术热线:021-60951250 / 60406701