Skip to main content

铸造涂料

体缸盖专用涂料

 

根据客户的需求,采用石墨与多种铝硅酸盐矿物按照不同比例进行合理搭配,能进一步提高涂料耐高温铁水的侵蚀性和改善铸件表面质量,在高温下有一定的保温隔热效果,通过涂料进一步加强对砂芯的保温隔热防护效果,减少砂芯在高温下烧结、脉纹等缺陷的产生。

优势

 
  • 涂料浸涂涂挂性好
  • 防止铸件表面粘砂
  • 涂料耐火度高
  • 减少或避免烧结和脉纹缺陷的产生

相关产品

 

 

 

 

 

 

      

 

联系方式                                                                          

技术热线:021-60951250 / 60406701